שלומציון אמא של דניאל

קורס מאלפים צעירים מאד מומלץ, מעודד אחריות כלפי בעל החיים, והילדים מחכים ללכת לקורס ונרגשים לקראתו. הצוות קשוב, והמתחם משתפר מקורס לקורס.בנוסף נוצרים קשרים חברתיים בין ילדים שלא הכירו קודם לכן, והילדים שמחים להתנדב בשבתות בעמותת s.o.s חיות.