Archives

<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/1451388_10155364889049887_4134483461066369323_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/1451388_10155364889049887_4134483461066369323_n-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/1451388_10155364889049887_4134483461066369323_n-500x500.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;" data-sheets-userformat="{"2":769,"3":{"1":0},"11":4,"12":1}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"\u05d1\u05e8\u05e6\u05d5\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d4\u05de\u05dc\u05d9\u05e5 \u05d1\u05d7\u05d5\u05dd \u05e2\u05dc \u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05de\u05d0\u05dc\u05e4\u05d9\u05dd \u05e6\u05e2\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd / \u05de\u05db\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc\u05d0\u05d9\u05dc\u05d5\u05e3\n\u05d4\u05e6\u05d5\u05d5\u05ea \u05d4\u05de\u05d9\u05d5\u05de\u05df , \u05d4\u05e9\u05e7\u05d9\u05e2 \u05de\u05d7\u05e9\u05d1\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05d1\u05ea\u05db\u05e0\u05d5\u05df \u05d4\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d5\u05d9\u05d5\u05ea \u05d4\u05de\u05e2\u05e0\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea \u05d5\u05d4\u05de\u05d2\u05d5\u05d5\u05e0\u05d5\u05ea. \u05d4\u05d4\u05ea\u05e8\u05d2\u05e9\u05d5\u05ea \u05d5\u05d4\u05d4\u05ea\u05dc\u05d4\u05d1\u05d5\u05ea, \u05e0\u05d9\u05db\u05e8\u05d5 \u05e2\u05dc \u05e4\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \u05e9\u05dc \u05d4\u05e6\u05d5\u05d5\u05ea \u05d5\u05e9\u05dc \u05d4\u05d7\u05e0\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05db\u05d0\u05d7\u05d3. \u05d4\u05dc\u05de\u05d9\u05d3\u05d4 \u05d1\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05d4\u05d9\u05d9\u05ea\u05d4 \u05de\u05d0\u05d3 \u05de\u05e9\u05de\u05e2\u05d5\u05ea\u05d9\u05ea \u05d5\u05d7\u05d5\u05d5\u05d9\u05d9\u05ea\u05d9\u05ea. \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05e8\u05db\u05e9\u05d5 \u05d9\u05d3\u05e2 \u05e8\u05d1 \u05d5\u05d1\u05d9\u05d8\u05d7\u05d5\u05df \u05d1\u05d0\u05d9\u05dc\u05d5\u05e3 \u05d5\u05d8\u05d9\u05e4\u05d5\u05dc \u05d1\u05db\u05dc\u05d1\u05d9\u05d4\u05dd.\n\u05d1\u05ea\u05d9 \u05db\u05d1\u05e8 \u05de\u05e6\u05e4\u05d4 \u05d1\u05e7\u05d5\u05e6\u05e8 \u05e8\u05d5\u05d7 \u05dc\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05d4\u05d1\u05d0...(\u05dc\u05de\u05e8\u05d5\u05ea \u05e9\u05d4\u05d9\u05d9\u05ea\u05d4 \u05d1\u05d0\u05e8\u05d1\u05e2\u05d4 \u05d4\u05e7\u05d5\u05d3\u05de\u05d9\u05dd,\u05ea\u05de\u05d9\u05d3 \u05dc\u05de\u05d3\u05d4 \u05d3\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd \u05d7\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd).\n\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d4\u05e9\u05e7\u05e2\u05ea\u05db\u05dd \u05d5\u05e2\u05d1\u05d5\u05d3\u05ea\u05db\u05dd \u05d4\u05e0\u05e4\u05dc\u05d0\u05d4.\n\u05d1\u05d1\u05e8\u05db\u05d4\n\u05d3\u05d5\u05e8\u05d9\u05ea \u05e4\u05e8\u05e0\u05e7\u05dc \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}">ברצוני להמליץ בחום על קורס מאלפים צעירים / מכורים לאילוף הצוות המיומן , השקיע מחשבה רבה בתכנון הפעילויות המעניינות והמגוונות. ההתרגשות וההתלהבות, ניכרו על פניהם של הצוות ושל החניכים כאחד. הלמידה בקורס הייתה מאד משמעותית וחווייתית. הילדים רכשו ידע רב וביטחון באילוף וטיפול בכלביהם. בתי כבר מצפה בקוצר רוח לקורס הבא...(למרות שהייתה בארבעה הקודמים,תמיד למדה דברים חדשים). תודה רבה על השקעתכם ועבודתכם הנפלאה. בברכה דורית אמא של רוני</span>  </div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">דורית אמא של רוני</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/17884636_10154488488178873_6801789858017533599_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/17884636_10154488488178873_6801789858017533599_n-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/17884636_10154488488178873_6801789858017533599_n-500x500.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;">הקורס היה פעילות מעניינת וחוויתית ביותר לבן שלי. גם הרעיון ללכת עם הכלב מאוד מיוחד. שונה מקייטנות אחרות. מוצלח. דניאל הוא נהדר.הבן שלי חזר בהיי.</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">אוסנת אמא של בן</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4905-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4905-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4905-500x500.jpg 500w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4905-1000x1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span data-sheets-userformat="{"2":769,"3":{"1":0},"11":4,"12":1}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"\u05d1\u05e9\u05de\u05d7\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05de\u05dc\u05d9\u05e6\u05d4 \u05e9\u05d5\u05d1 \u05e2\u05dc \u05d4\u05e9\u05ea\u05ea\u05e4\u05d5\u05ea \u05d1\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05de\u05d0\u05dc\u05e4\u05d9\u05dd \u05e6\u05e2\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd. \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05e0\u05d4\u05e0\u05d5 \u05d1\u05e6\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d9\u05d5\u05e6\u05d0\u05ea \u05d3\u05d5\u05e4\u05df \u05d5\u05d4\u05e4\u05d9\u05e7\u05d5 \u05e8\u05d1\u05d5\u05ea \u05de\u05d4\u05e9\u05ea\u05ea\u05e4\u05d5\u05ea \u05d1\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1. \u05d4\u05d0\u05d4\u05d1\u05d4 \u05d5\u05d4\u05d0\u05db\u05e4\u05ea\u05d9\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc \u05d3\u05e0\u05d9\u05d0\u05dc \u05d5\u05e9\u05dc \u05d4\u05e6\u05d5\u05d5\u05ea \u05e0\u05d9\u05db\u05e8\u05d5 \u05d4\u05d9\u05d8\u05d1 \u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d5\u05d9\u05d5\u05ea \u05d1\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05d5\u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d7\u05d6\u05e8\u05d5 \u05db\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d6\u05d5\u05e8\u05d7\u05d9\u05dd \u05de\u05d0\u05d5\u05e9\u05e8! \u05de\u05e2\u05d1\u05e8 \u05dc\u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05dd \u05d4\u05de\u05e2\u05e0\u05d9\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05d5\u05dc\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d5\u05d9\u05d5\u05ea \u05d4\u05db\u05d9\u05e4\u05d9\u05d5\u05ea \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05e7\u05d9\u05d1\u05dc\u05d5 \u05d1\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05d4\u05e2\u05e9\u05e8\u05d4 \u05e2\u05e8\u05db\u05d9\u05ea \u05d5\u05d0\u05de\u05d9\u05ea\u05d9\u05ea \u05d5\u05d4\u05d9\u05d4 \u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05dd \u05dc\u05e8\u05d0\u05d5\u05ea \u05db\u05de\u05d4 \u05d4\u05dd \u05de\u05ea\u05e4\u05ea\u05d7\u05d9\u05dd, \u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05d2\u05dd \u05e0\u05d4\u05e0\u05d9\u05dd \u05d1\u05e9\u05d1\u05d5\u05e2 \u05d0\u05d7\u05d3. \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05de\u05de\u05e0\u05d9 \u05d5\u05de\u05d0\u05d1\u05d0 \u05e9\u05dc \u05e8\u05d5\u05de\u05d9 \u05d5\u05e2\u05d5\u05de\u05e8\u05d9... \u05e9\u05de\u05d7\u05db\u05d9\u05dd \u05d1\u05db\u05d9\u05dc\u05d9\u05d5\u05df \u05e2\u05d9\u05e0\u05d9\u05d9\u05dd \u05dc\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05d4\u05d1\u05d0 !!! "}"><span style="color: #ffffff;">הילדים נהנו בצורה יוצאת דופן והפיקו רבות מהשתתפות בקורס. האהבה והאכפתיות של דניאל ושל הצוות ניכרו היטב בכל הפעילויות בקורס והילדים חזרו כל יום זורחים מאושר! מעבר לתכנים המעניינים ולפעילויות הכיפיות הילדים קיבלו בקורס העשרה ערכית ואמיתית והיה מדהים לראות כמה הם מתפתחים, לומדים וגם נהנים בשבוע אחד. המון המון תודה ממני ומאבא של רומי ועומרי... שמחכים בכיליון עיניים לקורס הבא !!!</span> </span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">אירה אמא של רומי ועומרי</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5219-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5219-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5219-500x500.jpg 500w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5219-1000x1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;" data-sheets-userformat="{"2":769,"3":{"1":0},"11":4,"12":1}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05e0\u05d4\u05d3\u05e8 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d7\u05d5\u05d1\u05d1\u05d9 \u05db\u05dc\u05d1\u05d9\u05dd \u05e9\u05de\u05d0\u05d3 \u05de\u05e2\u05e9\u05d9\u05e8 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd. \u05d6\u05d4 \u05db\u05d9\u05e3 \u05dc\u05d3\u05e2\u05ea \u05e9\u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05d1\u05dc\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d5\u05e5, \u05d9\u05d7\u05d3, \u05d1\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d0\u05d9\u05db\u05d5\u05ea\u05d9\u05ea \u05d5\u05de\u05d4\u05e0\u05d4."}">קורס נהדר לילדים חובבי כלבים שמאד מעשיר את הילדים. זה כיף לדעת שהילדים מבלים בחוץ, יחד, בפעילות איכותית ומהנה.</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">עילית אמא של עדי</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5153-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5153-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5153-500x500.jpg 500w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5153-1000x1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span data-sheets-userformat="{"2":769,"3":{"1":0},"11":4,"12":1}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"\u05d0\u05dc\u05d8\u05e8\u05e0\u05d8\u05d9\u05d1\u05d4 \u05de\u05e6\u05d5\u05d9\u05e0\u05ea \u05e9\u05de\u05e8\u05d7\u05d9\u05e7\u05d4 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05d4\u05de\u05e1\u05da, \u05d5\u05de\u05d7\u05d6\u05d9\u05e8\u05d4 \u05e7\u05e6\u05ea \u05de\u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5 \u05db\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd.\n\u05d1\u05dc\u05d9 \u05d9\u05e6\u05d9\u05d0\u05d4 \u05dc\u05e4\u05d0\u05e8\u05e7 \u05de\u05d9\u05dd, \u05d0\u05d5 \u05de\u05e4\u05d2\u05e9 \u05e2\u05dd \u05db\u05d5\u05db\u05d1 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d6\u05de\u05e0\u05d9,\n\u05d4\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d9\u05d5\u05e6\u05e8\u05ea \u05e2\u05e0\u05d9\u05d9\u05df \u05d5\u05de\u05e9\u05de\u05e2\u05d5\u05ea, \u05d5\u05e0\u05d5\u05ea\u05e0\u05ea \u05e2\u05e8\u05da \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3.\n\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05dc\u05e6\u05d5\u05d5\u05ea \u05de\u05e6\u05d5\u05d9\u05df \u05e2\u05dc \u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05e2\u05e8\u05db\u05d9\u05ea \u05d5\u05de\u05e9\u05de\u05e2\u05d5\u05ea\u05d9\u05ea. "}"><span style="color: #ffffff;">אלטרנטיבה מצוינת שמרחיקה את הילדים מהמסך, ומחזירה קצת מהילדות שלנו כהורים. בלי יציאה לפארק מים, או מפגש עם כוכב ילדים זמני, הפעילות יוצרת עניין ומשמעות, ונותנת ערך לילד.</span> <span style="color: #ffffff;"> תודה רבה לצוות מצוין על פעילות ערכית ומשמעותית.</span> </span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">אורנת אמא של רומי</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5131-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5131-1-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5131-1-500x500.jpg 500w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5131-1-1000x1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;">קורס מאלפים צעירים מאד מומלץ, מעודד אחריות כלפי בעל החיים, והילדים מחכים ללכת לקורס ונרגשים לקראתו. הצוות קשוב, והמתחם משתפר מקורס לקורס.בנוסף נוצרים קשרים חברתיים בין ילדים שלא הכירו קודם לכן, והילדים שמחים להתנדב בשבתות בעמותת s.o.s חיות.</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">שלומציון אמא של דניאל</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5293-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5293-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5293-500x500.jpg 500w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5293-1000x1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;">מכל הפעילויות שאליהן שלחתי את שלושת בנותי אין ספק שקורס האילוף גורמות לביתי את האושר הכי גדול. היא לא מפסיקה לספר חוויות ומצפה תמיד בקוצר רוח לקורס הבאה.</span> <span style="color: #ffffff;"> מומלץ בחום גדול - בעיקר לאוהבי הכלבים אך לא רק להם.</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">ירון אבא של רוני</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_7769-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;">דניאל וכל הצוות היקר ❤? היה מדהים עוד יותר מהרגיל ?? המחשבה, ההשקעה, האהבה וההתלהבות שלכם ניכרו היטב על פני הילדים במהלך כל השבוע האחרון... אתם ראויים לכל המילים החמות ועוד להרבה יותר ?? המון המון תודה ממשפחת שרפמן</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">אירה אמא של עומרי</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5331-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5331-150x150.jpg 150w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5331-500x500.jpg 500w, https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5331-1000x1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;">דניאל,רוני,מיקה,וכל הצוות המובחר???</span> <span style="color: #ffffff;"> רוני נהנתה מאד ועוד...</span> <span style="color: #ffffff;"> ואכן מכורה ומצפה לקורס הבא!</span> <span style="color: #ffffff;"> הקורס הנוכחי היה מאתגר במיוחד עם דייזי שהפתיעה כל ?כך והוכיחה את גישתכם המופלאה והעבודה הקשה .?</span> <span style="color: #ffffff;"> ההשקעה משתלמת!!!?</span> <span style="color: #ffffff;"> שאו ברכה ותודה?</span> <span style="color: #ffffff;"> חג אביב שמח וחופשה נעימה!!!????</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">דורית אמא של רוני</p></div></div></div>
<div class="testimonials-item"><div class="author-pic-container"><div class="author-pic"><img width="150" height="150" src="https://dogcenter.me/wp-content/uploads/2016/05/IMG_2949-300x200-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div></div><div class="text"><div class="text-inner"><span style="color: #ffffff;">לדניאל והצוות המדהים! יישר כח ושאפו ענקי על כל מה שעשיתם ולימדתם את הילדים, הכלבים ואתנו המשפחה. המון תודה על חוויה מדהימה ומעצימה כל כך! זאת הלמידה המשמעותית ביותר! תודה רבה מליאן ומהמשפחה. מחכים בקוצר רוח לקורס הבא..????</span></div><div class="arrow"></div></div><div class="testimonials-author"><div class="author-info"><p class="name">מריאנה אמא של ליאן</p></div></div></div>